Chính sách Tiếp Thị Liên Kết

1. Cookie Giới Thiệu:

Các cookie giới thiệu sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Điều này có nghĩa là nếu một khách hàng truy cập trang web của chúng tôi thông qua liên kết của bạn và thực hiện một giao dịch trong thời gian 14 ngày kể từ lần truy cập cuối cùng, bạn sẽ được công nhận là cộng tác viên giới thiệu.

2. Chi Phí Vận Chuyển:

Chi phí vận chuyển sẽ được loại trừ khỏi việc tính toán giới thiệu.

3. Tín Dụng Cộng Tác Viên Cuối Cùng:

Chúng tôi tôn trọng công sức và đóng góp của cộng tác viên cuối cùng người giới thiệu khách hàng. Trong trường hợp có nhiều liên kết giới thiệu, chỉ có liên kết cuối cùng trước khi giao dịch được thực hiện sẽ nhận được tín dụng.

4. Thanh Toán:

  • Các đơn hàng hoàn thành từ ngày 1 – 15 của mỗi tháng sẽ được thanh toán vào ngày 20-25.
  • Các đơn hàng hoàn thành từ ngày 16 – 31 của mỗi tháng sẽ được thanh toán vào ngày 5-10 của tháng tiếp theo.
Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường hợp tác chính trực và minh bạch cho cộng tác viên. Cảm ơn bạn đã tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.